Prenos obstoječih domen

Če že imate registrirano domeno, pa bi jo radi prenesli k nam, ker vas k prenosu spodbujajo naše konkurenčne cene ali ker boste pri nas gostili svojo spletno strani in e-pošto, se obrnite na nas, da vam bomo pomagali urediti vse potrebo za uspešen prenos domene k nam.

Prenos domene k nam lahko pričnete tudi s klikom na gumb:

PRENESI DOMENO

Prenos domene je brezplačen, po veljavnem ceniku pa vam bomo zaračunali le podaljšanje registracije za obdobje enega leta (rok podaljšanja pri večini domen prične teči, ko vam poteče veljavnost obstoječe registracije).

Če želite k nam prenesti le gostovanje za domeno, registracijo domene pa boste obdržali pri trenutnem ponudniku, potem prenos domene k nam ni potreben. Pri podjetju, kjer ste registrirali domeno, boste le spremenili imenske strežnike za vašo domeno (navodila za usmeritev domene boste prejeli skupaj s podatki za dostop do strežnika).

Predpogoji za uspešen prenos domene:

  • domena, ki jo želite prenesti k nam mora biti v vaši lasti oz. upravljanju;
  • domena mora biti veljavna vsaj še 10 dni po prejemu plačila;
  • domena mora biti registrirana že vsaj 60 dni.

Prenos pri nas registrirane domene k drugemu ponudniku:

Prenos domene k drugemu ponudniku običajno ureja le-ta, tako da nam pošlje prošnjo za prenos domene. Prenos domene k drugemu ponudniku je brezplačen (novi ponudnik bo verjetno domeno prenesel v svoje upravljanje le ob podaljšanju registracije domene za obdobje enega leta). Če želite k novemu ponudniku prenesti le gostovanje spletnih strani, registracijo domene pa bi radi obdržali pri nas, nam le sporočite nove imenske strežnike in spremembo bomo za vas opravili brezplačno.